Մեր հասցեն

Tel.: 374 10 58 80 23
       374 94 58 80 23

E-mail: info@postprint.am

Direct email to director

Թվային տպագրություն

Ռիզոգրաֆիա

 

Ընկերության տրամադրության տակ գտնվող "Ռիզոգրաֆ" թվային տպագրական մեքենաները թույլ են տալիս օպերատիվորեն և մատչելի տպագրել փոքր և միջին տպաքանակ ունեցող գրքեր, բլանկեր, ամսագրեր, թերթիկներ և այլ տպագրական նյութեր: Իրականացնելով թվային տպագրական եղանակ` այդ մեքենաները ապահովում են այն նյութերի տպագրությունը, որոնք գտնվում են պատճենահանման և օֆսեթ տպագրության միջակայքում: Հաշվի առնելով շուկայի պահանջարկը` դրանք բավական կիրառելի են հիսունից մինչև հազար տպաքանակ ունեցող նյութերի համար: Միաժամանակ թվային տպագրության եղանակը ապահովում է նյութի ավելի դյուրին անցումը համակարգչից RISOGRAPH տպագրական ֆորմայի վրա, որից էլ այն փոխանցվում է թղթին:

Ծառայություններ

Մեր հասցեն

Tel.: 374 10 58 80 23
       374 94 58 80 23

E-mail: info@postprint.am

Direct email to director